Statlig utredning om icke-kommersiell lokal radio och tv klar!

Vid sidan av public service radio och tv respektive privat kommersiell radio och tv finns idag i Sverige i 165 kommuner icke-kommersiella lokala radiostationer och i 91 kommuner icke-kommersiella lokala tv-kanaler. Dessa medier är internationellt kända som i första hand community radio respektive public access television alternativt open channels (radio & tv).

Utredaren Christer Hederström har sedan augusti 2003 på kulturdepartementets uppdrag analyserat de framtida förutsättningarna för icke-kommersiell lokal radio och tv och överlämnade den 29 september 2004 en omfattande rapport "Öppna radion och televisionen" . Det är första gången sedan 60-talet radio- respektive tv-frågor har utretts i ett sammanhang. Rapporten skall användas för regeringens fortsatta arbete med frågorna.

Läs sammanfattning.

Innehållsförtecking

Hela rapporten i pdf-format (313 sidor)

Rapporten kan också beställas i pappersformat från
Kulturdepartementet tel. 08-405 1000


Access Broadcasting -
Governmental Inquiry on Non-commercial Local Radio and Television Completed
 

Along with public service broadcasting and private commercial broadcasting in Sweden non-commercial local radio stations are operating in 165 cities and non-commercial local cable television in 91 cities. This type of broadcasting is internationally known as community radio and community/ public access television or “open channels”.

This inquiry has analysed the future conditions for non-commercial local broadcasting. It is the first time in since the 60’s that radio and television in Sweden has been jointly observed and analysed. A broad spectrum of analysis and proposals are presented in the report. Major changes in organisation, finacing, technique and rules and regulations

The 310 pages report is in Swedish only but there is a summary in English:

Short Summary in English.
Mission statement
.