Tänkvärda Tankar om Televisionen

Unik samling av åsikter om och synpunkter på tv-mediet.
Läs vad författare, filosofer, TV-direktörer, musiker,
politiker m.fl. skriver och tycker om TV och andra massmedier:

Ben Bagdikan journalist
Robert Bly amerikansk poet
Pierre Bourdieu fransk sociolog
Bob Dylan, sångare
Hans Magnus Enzensberger filosof
Leif Furhammar TV-kritiker, filmprofessor
Erik Foseid tecknare
Ted Koppel ABC-TV
Olof Lagercrantz, författare
Norman Mailer författare
David Mamet amerikansk dramatiker
Marcello Mastrianni filmskådespelare
Marshall McLuhan
, 60-talets medieguru

Olof Palme partiledare (s) 1978
Neil Postman professor New York University
Dennis Potter brittisk dramatiker
Glenn Sivertsson mediemogulens högra hand
Bruce Springsteen, sångare
Bo Strömstedt skribent och debattör
Lasse Svanberg. redaktör
Frank Zappa musiker
Moses Znaimer vd City TV Toronto
Peter Watkins, filmare
Fay Weldon författare
Maciej Zaremba journalist Dagens Nyheter

1. Om TV-mediet:

Vad är syftet med televisionen? - Att sälja produkter. 
Vilka instrument använder man sig av? - Skuld, Skam, Avund...
Jag tillhörde den första TV-generationen, och jag tillbringade mycket tid med att undra varför mitt liv var så underlägset och olikt de liv som jag såg skildrade på TV
David Mamet, amerikansk dramatiker

Televisionen är nittiotalets neurosedyn
Robert Bly, poet och författare, senast aktuell med boken "Syskonsamhället"

I may be vile and pernicious
But you can't look away
I make you think I'm delicious
With the stuff that I say
I am the best you can get
Have you guessed me yet?
I am the slime oozin' out
From your TV set
I'm The Slime by Frank Zappa, 
from the album Overnite Sensation, 1973

Envägsspråket
TV-språket manipulerar. Det är ett språk med förutsägbara koder, symboler och strukturer. Det har enhetliga rytmer och upprepningsbara mönster - ett mycket farligt språk eftersom det på ett allvarligt sätt påverkar oräkneliga miljoner människors varseblivning, känslor, kunskap och politiska åsikter. TV-språket kan förvränga varje information som det egentligen är till för att förmedla.     Filmaren Peter Watkins

Publikmätningar är inte demokrati
I demokratins namn kan och bör man alltså bekämpa audimat (publikmätningar). Detta kan tyckas paradoxalt då de som försvarar audimats välde menar att det är det mest demokratiska som tänkas kan (ett favoritargument för de mest cyniska annonsörerna och reklammakarna, och det återkommer hos vissa sociologer, för att inte tala om de korttänkta essäister som tror det är samman sak att kritisera publikundersökningar och audimat som att kritisera rösträtten), att man måste ge folk friheten att bedöma och välja.

Audimat sanktioneras av marknaden och ekonomin, det vill säga av yttre och alltigenom kommersiella lagar, och i kulturella frågor underkasta sig kraven från detta marknadsföringsverktyg är en exakt motsvarighet till att inom politiken underkasta sig den demagogi som styrs av opinionsundersökningar.
Televisionen styrs av audimat och bidrar till att tynga den s.k. fria och upplysta konsumenten med marknadens krav, vilka inte har något att göra med ett demokratiskt uttryck för en upplyst, rationell, kollektiv opinion eller för ett allmänt tänkande - något som de cyniska demagogerna vill få oss att tro.
Pierre Bourdieu OM TELEVISIONEN

57 Channels (And Nothin' On) 
Bruce Spingsteen-titel


The remarkable thing about television is that it permits several million people to laugh at the same joke and still feel lonely.
T.S. Eliot

I must say that I find television very educational. The minute somebody turns it on, I go to the library and read a book."
Groucho Marx


I wish there was a knob on the TV to turn up the intelligence.
There's a knob called 'brightness', but it doesn't work."
Eugene Gallagher (professor)


"Throughout my childhood his reaction to television was 'There's nothing on it worthwhile, and we're not going to watch it in this household, and I don't want it in your intellectual diet.' "
Philo Farnsworth (televisionens uppfinnare)

But one of the effects of television is to remove people's private identity. They become corporate peer group people just by watching. They lose interest in being individual, private individuals. And so this is one of the hidden and perhaps insidious effects of television.
Marshall McLuhan interviewed by Tom Snyder 1976

I sin nuvarande form gynnar inte TV:n eller filmen kommunikation utan hindrar den.  De tillåter ingen växelverkan mellan sändare och mottagare.  Hans Magnus Enzensberger, tysk filosof och författare, i Byggsats till en medieteori

Om förnedringstelevisionen:
Att en gång få se hur sådant går till är oneklingen lärorikt. Men I de doser som tv-publiken matas med vidrigheterena (två timmar Ricki Lake om dagen, de övriga oräknande) blir det till propaganda. ”Se hur enkelt det är att få människan att uppge sin värdighet och prisge sina närmaste”. - Sovjetunionen behövde några miljoner poliser och återkommande skådeprocesser för att trumma in den moralläxan i befolkningen. Massmedier i demokratiska länder gör det för nöjes skull.>   Maciej Zaremba i DN 7 aug 2000

"Den som alltid springer efter publiken ser bara dess bakdel"   (okänd)

> Gud "flög sin väg när det första teveflimret visade sig på en skärm. Då insåg han att han var slagen. För då kullkastade Lucifer, i gestalt av John Logie Baird, tevens uppfinnare, Den slutliga identiteten och förstörde valutakursen på "jaget" för gott.

> Det "du" som är det verkliga "jag", det "jag" som uppfattas av andra, det "jag" barnet uppfattade i den första glasklara insikten, sitter nu och tittar på det "du" som du uppfattar. Det finns inget slut på det.

> Vår lilla skärva, vår lilla gudomliga skärva av identitet, som vi så mödosamt har förvärvat, får helt förlorad när vi sluter oss till den enhet som en publik utgör."
Ur Fay Weldons roman "Arvbilder" The Cloning of Joanna May (1989)

Skit är skit - om än per satellit
Lasse Svanberg - redaktör och mediefilosof

"Politikerna trivialiserade politiken
när de trivialiserade televisionen"
Leif Furhammar i sin bok "Rutmönster" 1992


TV är till skillnad exempelvis från filmen inte i första hand en konstart utan ett samfärdsmedel för olika sorts ljud och bilder.
Leif Furhammar "Rutmönster" 1992
se även Furhammar om
kvalitets-tv  

Jag avskyr TV och föraktar alla som visar sig i den. Politiker, icke politiker, hemmafruar, läkare som pratar om sjukdomar, mediciner, reklamen... De som styr TV är rent kriminella. De ser folk som idioter och förser dem med spel, lekar. Alla vill vara med i TV. Det generar mig. Jag betraktar mitt yrke som att vara mer eller mindre prostituerad. Skådespelaren är sådan, tycker om att visa upp sig. sälja sig själv. Men vi har blivit präktiga småborgare jämfört med alla dessa falska personligheter som är med i TV varje kväll. Det är ett privilegium som vi skådespelare hade.

Idag är det författare, politiker, tyckare i rutan. De är mycket stolta när det dagens efteråt blir igenkända. De beter sig som skådespelare, men de är farliga skådespelare. Om vi säger fel får vi betala för det men de inte. De säger bara dumheter och då är det omöjligt att göra fel.
Italienske skådespelaren Marcello Mastrianni i DN-intervju maj 1996

It will scramble up your head and drag your brain about
(Bob Dylan i TV Talking Song
)


2. Om reklam-TV:

Jag skulle i all ödmjukhet vilja påstå att bland de allmännyttigast bäst använda åren av mitt liv var de jag i hög grad ägnade åt att bekämpa tanken på en kommersialisering av den svenska radio och televisionen.
Olof Palme 1978

Det första jag skulle göra som president vore att stifta en lag mot reklam. Reklamen har förstört vårt samhälle... Reklam i TV är ungefär som när telefonen ringer mitt i en samlag.
Norman Mailer. amerikansk författare, på sverigebesök 1996

Det finns en risk att vi får allt fler former för ett allt snävare budskap. Alla blir osäkra och försöker få höga tittarsiffror som de tror att de behöver. Men då kan det bli så att tittarna stänger av, för att de tröttnat på att bli serverade samma kost hela tiden, fast på olika sätt. Jag tror publiken har bättre omdöme än många inbillar sig. De vill ha program av skiftande slag.
Jane Balfour, Balfour Films, intervju i TV2:s "TV-fönstret"


3. Om medier och yttrandefrihet

Drömmen är den mest jämlika av alla medier.
Den låter sig inte styras.
Den ställer fram sin skrattspegel...
Bo Strömstedt i Månadsjournalen okt 96

TV och det offentliga samtalet:
När enheterna blir större växer också makten hos dem som kontrollerar dem. Massmediefolkets personliga möjligheter att vinna fördelar ökar. Ju färre de som skriver eller talar offentligt blir, desto större är riskerna att de binder upp sig vid intresse-grupper och enskilda makthavande, att de syltar in sig, att de sänder samförståndshälsningar genom medierna, att de råkar in i hämmande lojaliteter. Den offentliga lögnen har därför idag ett gynnsammare klimat är någonsin. Det kan betyda att stora delar av befolkningen i avsmak vänder sig bort från allt vad politik heter".
Iaktagelse redan 1975 av Olof Lagercrantz i Dagens Nyheter.

"Don't Hate the Media, Become the Media!"
Jello Biafra

Medierna förvränger världen
"Objektiv" och "balanserad" nyhetsrapportering innebär ofta att an bara redovisar nyansskillnader i uppfattningar hos olika företrädare för makteliten.
"Resultatet blir att amerikanska nyheter i överväldigande grad framställer världen som den ses uppifrån och ner, och i försumbar utsträckning som den ses nerifrån och upp. De koncentrerar sig på institutionernas uppfattningar och inte på de effekter institutionerna har på de största grupperna människor av kött och blod".
Ben Bagdikan, 50 år som journalist, i självbiografin "Double Vision" 1996

"Det går inte att förändra världen, 
bara underhålla den"

Glenn Sivertsson - medhjälpare till 
mediemogulen Sune Finåker (i filmen "Monopol")

The world is in the early stages of a revolution that it has barely begun to understand. We think we know someting about the impact of television because it's been with us for 50 years, but recently, television has begun falling into the hands of the people... Ted Koppel "Television: Revolution in a Box" ABC-TV 1989

Ideally it would be the sort of channel where you wouldn't know
what in hell you're going to see next!
Ed Turner, CNN:s vice VD

Huvudmeny

Sammanställningen på denna sida
är upphovsrättsligt skyddad
Copyright © Ideosphere 2012