ARENA

Dokumentsamling och webblänkar för medieutveckling och demokrati


Demokrati-TV
- En kvalitativ studie av sändarna i Öppna Kanalen i Göteborg (JMG Göteborgs Universitet 1998. 105 sidor pdf)
Brandkatastrofen i Göteborg Drabbade-Medier-Myndigheter
Informationsutredningen (SOU 1999:68) (235 sidor pdf)
ÖPPNA RADION OCH TELEVISIONEN - Kulturdepartementets rapport om icke-kommersiell lokal radio och tv 2004

Låt folket få egna radio- och TV-kanaler Artikel i Resumé
Argument mot reklamfinansiering av lokal TV - ur TV-utredningen
Bidrag till svensk TV-produktion  Betänkande SOU 1997:172 av
Utredningen för stöd till TV-produktion (Leif Furhammar)
Kvalitets-TV enligt Leif Furhammmar
Monopol tidlös filmklassisker om mediemogulen
Byggsats till en medieteori filosofen Hans-Magnus Enzensberger
8 funktioner för kommunikation enligt McBride-rapporten (pdf-fil)
De politiska partierna om de öppna kanalerna. Översikt och analys vid milleniumskiftet

Tänkvärda Tankar om Televisionen -
Författare, filosofer, TV-chefer, politiker m.fl. tycker till om TV